Retourneren

  Voor retourzendingen zijn onze algemene voorwaarden van kracht

  1. Retourzendingen worden door de Verkoper niet dan na voorafgaande toestemming van de Verkoper door deze geaccepteerd.
  2. Zo Verkoper instemt met retourzending van geleverde Zaken, dient retourzending door de Koper te allen tijde franco te geschieden en onder vermelding van factuurnummer(s) en de datum van levering.
  3. Koper wordt na ontvangst van de retourzending conform lid 1 en 2 van dit artikel, gecrediteerd onder aftrek van een nader door de Verkoper op te leggen percentage van de factuurwaarde, zulks ter bestrijding van onder meer de administratie- en magazijnkosten.
  4. Het in ontvangst nemen van door de Koper retour gezonden zaken houdt nimmer enige erkenning zijdens Verkoper in van welke door de Koper gestelde fout of tekortkoming in de nakoming dan ook.
  webdesign development

  Waar bent u naar op zoek?